Schválené příspěvky společenským organizacím pro rok 2023 a porovnání s předchozím rokem

Rada města Slatiňany1 schválila finanční příspěvky organizacím za rok 2023 v celkové výši 398 tis.Kč.

Dotace dostaly:

SK Spartak Slatiňany 49 000Kč
TJ Sokol Slatiňany 49 000Kč
Junák – svaz skautů a skautek, středisko Slatiňany 35 000Kč (loni 30 000Kč)
ROBI Slatiňany 23 000Kč (loni 20 000Kč)
SDH Slatiňany 25 000Kč (loni 24 000Kč)
SDH Trpišov 6 000Kč (loni 5 000Kč)
Český rybářský svaz MO Slatiňany 25 000Kč (loni 20 000Kč)
Myslivecká společnost Slatiňany 7 000Kč (loni 6 000Kč)
Myslivecká společnost Kochánovice 7 000Kč (loni 6 000Kč)
ZO Českého svazu chovatelů Slatiňany 15 000Kč (loni 20 000Kč)
Jezdecký klub PABLO 5 000Kč (loni 15 000Kč)
Svaz diabetiků ČR – územní organizace Slatiňany 22 000Kč (stejně jako loni)
Pardubický spolek historie železniční dopravy – slatinak.cz 5 000Kč (loni 3 000Kč)
Klub českých turistů, pobočný spolek 7 000Kč (loni 5.000)
Národopisný soubor Formani Slatiňany 35 000Kč (loni 30.000Kč)
SDH Kunčí, pobočný spolek 5.000 (jako loni)
Mateřská škola Děvčátka Momo, š.p.o. 5000Kč (loni 2.000 )
HC Vraníci, z.s. 8 000Kč (loni 3.000)
JS (Sychrovská Jana) 11 000Kč (loni 8.000)
EH (Hubáčková Ema Mgr.) 6000 (loni 8.000)
Farní charita Chrudim 20 000Kč (loni 15.000)
Domov pod hradem Ţampach 3 000Kč (loni 4.000)
ACORD z.s. (Mgr. Ryzová) 11 000Kč + 38 0002 (loni 9.000)
VČELKA senior care o.p.s. 6 000Kč (loni 0)
VALESCO Rabštejn 5 000Kč
SDH Škrovád 3 000Kč
Cykloklub Pardubice 3000 Kč 3
Okrašlovací spolek Škrovád 8000 Kč na škrovádské sochání45(loni 9.000)

Během roku dále:

sportovní unie Chrudimska 3000 Kč na zajištění slavnostního vyhlášení výsledků „Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2023“.6

Žádaly, ale nic nedostaly:

Kontakt, o.p.s. 0Kč (jako loni)
HEWER, z.s. 0
TAJV z.s. 0
Domov na cestě Skuteč, p.o. 0
Péče o duševní zdraví Pardubice, z.s. 0
Stanice Pasíčka 0Kč
Rytmus Východní Čechy ops 0
Hurá na výlet 0 7

Letos nežádaly:

Český svaz včelařů, pobočný spolek (loni 3.000)
Klub rekreačních běžců, z.s. (loni 3.000)
Petr Šotta (loni 16.000)
Rulíková Veronika (loni 4.000)

  1. Rada města Slatiňany na své 10. schůzi projednala – slatinak.cz[]
  2. na festival – Rada města Slatiňany na své 13. schůzi projednala – slatinak.cz[]
  3. na cyklistické závody MS Monaco – zastupitelstvo 21/6/2023[]
  4. 17. rozpočtové opatření schváleného rozpočtu na r. 2023 – RM 2/9/2023[]
  5. Rada města Slatiňany na své 22. schůzi projednala – slatinak.cz[]
  6. Rada města Slatiňany na své 30. schůzi projednala – slatinak.cz[]
  7. Rada města Slatiňany na své 24. schůzi projednala – slatinak.cz[]

Odkaz: www.slatinany.cz/files/uploads/%C3%9A%C5%99ad/Usnesen%C3%AD%20-%20rada/rm_01023.pdf

param = dotace_formani_tis 35,dotace_sokol_tis 49,dotace_spartak_tis 49,dotace_pablo_tis 5

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.