Příspěvky společenským organizacím ve 2.pol. 2014

Zastupitelstvo a rada města Slatiňany poskytlo ve druhém pololetí roku 2014 finanční příspěvky v celkové výši 200 000Kč. Příspěvky obdržely především společenské organizace zabývající se činností s dětmi a s mládeží na území města Slatiňan.

Jednotlivé příspěvky byly následující:
SK Spartak Slatiňany 80 000Kč
TJ Sokol Slatiňany 17 000Kč
Národopisný soubor Formani Slatiňany 15 000Kč
Junák – svaz skautů a skautek, středisko Slatiňany 5 000Kč
ROBI Slatiňany 6 000Kč
SDH Slatiňany 6 000Kč
Český rybářský svaz, MO Slatiňany 6 000Kč
Myslivecká společnost Slatiňany 4 000Kč
Myslivecká společnost Kochánovice 4 000Kč
ZO Českého svazu chovatelů Slatiňany 5 000Kč
Jezdecký klub PABLO Slatiňany 6 000Kč
Svaz diabetiků ČR – územní organizace Slatiňany 9 000Kč
Římskokatolická farnost Slatiňany 9 000Kč
Svaz tělesně postižených v ČR, MO Slatiňany 4 000Kč
Klub českých turistů Slatiňany 4 000Kč
Okrašlovací spolek Škrovád 4 000Kč
ZO Českého svazu včelařů Chrudim, VKM Slatiňany 4 000Kč
HC Vraníci Slatiňany 1 000Kč
Atletický klub Spartak Slatiňany 8 000Kč
Boii, z.s. 3 000 Kč

Odkaz: Ozvěny 10/2014

param = dotace_formani_tis 15,dotace_sokol_tis 17,dotace_spartak_tis 80,dotace_pablo_tis 6

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.