Návrh: Přístavba hasičské zbrojnice

Stávající plechová jednopodlažní garáž u hasičské zbrojnice bude zbourána a nahrazena novým zděným dvoupodlažním objektem zastřešeným plochou střechou. Nová část hasičské zbrojnice bude využívána v přízemí jako garáže, v patře školící místnost, dílna a zázemí. Přístavba má maximální velikost 8,51 x 7,35 m, výška vrchu atiky střechy je 7,40 m, spád střechy je o sklonu 2o°. Světlá výška v 1. NP je 3,60 m, ve 2. NP 2,70 m. Patro je ze strany od řeky uskočeno o 750 mm.

Akce je v plánu akcí na rok 2018 č.50 v ceně přes 2,7MCZK.


Název projektu: Posílení IZS ve Slatiňanech

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 5. výzva MAS Chrudimsko – IROP – Zmírněný dopadů živelných pohrom

Popis projektu:
Předmětem projektu je přístavba a stavební úpravy objektu stávající hasičské zbrojnice ve Slatiňanech s cílem zvýšit odolnost stanice vůči účinkům mimořádných událostí (suchu, orkány, větrné smrště, sněhové srážky a námrazy). Po realizaci projektu tak bude základní složka IZS ve Slatiňanech schopna bez omezení plnit své úkoly i v době mimořádných událostí.

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení odolnosti stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Slatiňany vůči účinkům mimořádných událostí (sucho, orkány, větrné smrště, sněhové srážky a námrazy). Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním přístavby a stavební úpravy stávající hasičské zbrojnice se zaměřením na zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům výše uvedených mimořádných událostí.

Výsledek projektu:
Výsledkem projektu bude objekt základní složky IZS (hasičská zbrojnice), který bude schopen odolat extrémním mimořádným událostem tak, aby JSDH Slatiňany byla i v době mimořádných událostí plně akceschopná v požadovaném čase výjezdu.

Projekt „Posílení IZS ve Slatiňanech“ je spolufinancován Evropskou unií.

Jeden komentář u “Návrh: Přístavba hasičské zbrojnice”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.