Přístavba přístavby dokončena

přístavba přístavby - vizualizace - pohled od SV

Dne 10. 6. 2021 úspěšně proběhla závěrečná kontrolní prohlídka nástavby školy, po které bude následovat vyhotovení kolaudačního souhlasu. Jedná se o největší investiční akci města Slatiňany v oblasti školství realizovaná ve spolupráci se školou, kdy cílem bylo zvýšit kapacitu školy.

Autorem architektonického návrhu je Ing. arch. Lukáš Pavlík z projekční kanceláře Med Pavlík architekti s.r.o., který se ve Slatiňanech již podílel na revitalizaci bývalého evangelického hřbitova v Kunčí.

Zhotovitelem stavby je Realitní a stavební společnost s r.o. Investiční akce spočívala ve vybudování nástavby ke škole, která obsahuje 2 kmenové
učebny, 1 jazykovou učebnu a malou sborovnu. Zajímavostí rekonstrukce je posuvná protihluková stěna, která umožňuje zvětšení prostoru kmenové učebny o další prostor s cílem variabilnějšího využití prostoru pro
pořádání větších školních akcí. Nové prostory bude též od září využívat 1 třída školní družiny.

V rámci akce byla provedena také rekonstrukce sociálního zařízení, zřízen bezbariérový vstup u hlavního vchodu a výtah v budově, čímž se škola stala bezbariérová tak, jak vyžaduje platná legislativa. Dále byl kultivován venkovní prostor jak před školou, kde byla zřízena kolárna, položena nová
dlažba a pořízeny nové lavičky k sezení, tak zadní prostor, kde byla postavena venkovní učebna.

Celkové náklady na stavbu činily celkem 24,3 mil. Kč a na akci byla získána dotace v roce 2020 ve výši 80 % nákladů akce. Akce musela být dle pravidel poskytnutí dotace předfinancována z vlastních zdrojů města, což město realizovalo ze své finanční rezervy vytvořené v minulých letech. V současné době je vybrán zhotovitel na dodávku nábytku a vybavení v hodnotě 953 tis. Kč do jednotlivých učeben a šaten. Dodávka mobiliáře se uskuteční v průběhu června.

termin = 10.6.2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.