Návrh: Přistavět další třídu na zahradě ZUŠ

Na zahradě ZUŠ sousedící s družinou by se v místě stávajícího altánu mohla postavit další budova družiny s jednou třídou, která by se v místě současného průchodu na dětské hřiště propojila se stávající budovou, ve které by ale stejně asi bylo nutné stávající 3 třídy přestavět na 2 větší.

Toto řešení má aktuálně největší podporu vedení, je však dosti nákladné (10mil?) a bude hotové za mnoho let, kdy je možné, že dětí ani nebude tolik a už to nebude tak potřeba.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.