Pro přípravu nového ÚP Rada vybrala firmu Surpmo

205/13/2019/RMS
schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 09/12 s firmou SURPMO a.s., Opletalova ulice
1626/36, 110 00 Praha 1, IČ: 01807935 https://www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_01319.pdf

982/65/2013/RMS
1. rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s a.s. SURPMO Praha 1, středisko Hradec Králové,
Třída ČSA 219 na vypracování územního plánu města Slatiňany ve znění zprávy č. 12/65

https://www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_6513.pdf

617/42/2012/RMS
1. stanovila pořadí nabídek pro výběr projektanta zakázky města, Územní plán města Slatiňany:
1. SURPMO a.s., prac. HK, Třída ČSA 219, 500 03 Hradec Králové
2. REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové
ve znění zprávy č. 4/42
2. rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zakázku města, Územní plán města Slatiňany, s projektantem: SURPMO
a.s., prac. HK, Třída ČSA 219, 500 03 Hradec Králové ve znění zprávy č.4/42

https://www.slatinany.cz/deska/usnesrady/rm_4212.pdf

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.