Pro rybníky v Kunčí vydány nové Manipulační řády

Nové nahradily původní řády. Vypracován v říjnu 2005 na základě zprávy  Ekomonitoru, schválen rozhodnutím z: 2.2.2006, platnost byla stanovena původně do 31.12.2010, platnost prodloužena do: 31.1.2021. *1

Mazánek

  • Referenční bod – vrch požeráku (nového stavidla) – 284,45 (+0 cm)
  • Normální hladina: 283,90 (-55 cm) *2 (proti původnímu povolení snížena o 10 cm)
  • Maximální hladina: 283,90 (-55 cm) *2
  • spodek trubky meliorace 283,15 *3 (-130 cm)

Návesní

  • Referenční bod – vrch požeráku – 282,65 (+0 cm)
  • Normální hladina: 281,60 (-105 cm) *2 (+6 cm nad starý přepad;
  • původně -90 cm)
  • Maximální hladina: 281,70 (-95 cm) *2 (původně -80 cm)
  • Bezpečnostní přepad: 281,60 (-105 cm) *2 (původně -80 cm)
  • Starý přepad: 281,54 (-111 cm)

Odkaz: *1 Rozhodnutí o prodloužení platnosti Manipulačního řádu MěÚ CHRUDIM; Oddělení vodního hospodářství ze dne 31.1.2011; čj: CR 003619/2011 OŽP/Ku – 1338

Odkaz: *2 Povolení nakládání s povrchovými vodami a schválení manipulačního řádu pro “Rybníky Mazánek a Návesní” OŽPVH/3634/2005/Sm-759

Jeden komentář u “Pro rybníky v Kunčí vydány nové Manipulační řády”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.