Pro rybníky v Kunčí vydány nové Manipulační řády

Nové nahradily původní řády. Vypracován v říjnu 2005 na základě zprávy  Ekomonitoru, schválen rozhodnutím z: 2.2.2006, platnost byla stanovena původně do 31.12.2010, platnost prodloužena do: 31.1.2021.1

Mazánek

 • Referenční bod – vrch požeráku (nového stavidla) – 284,45 (+0 cm)
 • Normální hladina: 283,90 (-55 cm)2 (proti původnímu povolení snížena o 10 cm)
 • Maximální hladina: 283,90 (-55 cm)2
 • spodek trubky meliorace 283,15 *3 (-130 cm)

Návesní

 • Referenční bod – vrch požeráku – 282,65 (+0 cm)
 • Normální hladina: 281,60 (-105 cm)2(+6 cm nad starý přepad;
 • původně -90 cm)
 • Maximální hladina: 281,70 (-95 cm)2 (původně -80 cm)
 • Bezpečnostní přepad: 281,60 (-105 cm)2 (původně -80 cm)
 • Starý přepad: 281,54 (-111 cm)
 1. rozhodnutí MÚ Chrudim CR 003619/2011[]
 2. Manipulační řád Kunčí 2005[][][][][]

Jeden komentář u “Pro rybníky v Kunčí vydány nové Manipulační řády”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.