Problém s čistotou bioodpadu

V případě vlastního zpracování je obava, jestli by občané nevhazovali do popelnic i odpad, který by rozložení bioodpadu na vlastní kompostárně komplikoval nebo znemožňoval (plasty, stavební odpad apod.)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.