Prodej přes 3 ha v poli za Bonetem

Nabízí se k prodeji pozemek o celkové výměře 33297 m² v katastrálním území Slatiňany určené územním plánem jako plochy k bydlení s hlavním využitím bydlení v bytových domech dále bydlení v rodinných domech. Z jedné poloviny zasahuje pozemek do plochy k bydlení a z jedné poloviny do plochy smíšené výrobní s hlavním využitím výroba a skladování, vyjma zemědělské živočišné výroby. Rovinatý pozemek se nachází mezi ulicí Švermova ve Slatiňanech a silnicí I.třídy č.37, která je hlavní trasou na Pardubice. Jedná se p.c. 217/11 a 235/12

Na těchto pozemcích je také novým ÚP plánován pás zeleně, kterého se majitelka snažila neúspěšně zbavit3.

 

  1. VDP – Parcela – detail (cuzk.cz) Parcelní číslo: 217/1; Obec: Slatiňany [572268]; Katastrální území: Slatiňany ;[749796]; Číslo LV: 1935; Výměra [m2]: 25858; Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí; Mapový list: DKM; Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě; Druh pozemku: orná půda; Vlastníci, jiní oprávnění Vlastnické právo Podíl; Drobílková Naděžda 1/2; Wohanková Kateřina 1/2[]
  2. Parcelní číslo: 235/1 Obec: Slatiňany [572268] Katastrální území: Slatiňany [749796] Číslo LV: 1935 Výměra [m2]: 7439 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový list: DKM Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě Druh pozemku: orná půda Vlastníci, jiní oprávnění Vlastnické právo Podíl Drobílková Naděžda 1/2 Wohanková Kateřina 1/2[]
  3. 17. Zasedání zastupitelstva 2021 – připomínky k územnímu plánu – penziony nebudou – aktualizováno – slatinak.cz – bod 3[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.