Návrh: Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Program regenerace MPR a MPZ  je využívám k obnově kulturních památek, nacházejících se v nejcennějších částech historických měst České republiky, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný příslušný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Jedná se o kombinovaný dotační program na podporu vlastníků kulturních památek v MPZ, schválený vládou a podporovaný ze státního a městského rozpočtu. Prostředky obdrží na žádost starostů příslušných obcí do svého rozpočtu a spolu s prostředky vlastního rozpočtu je rozděluje jednotlivým žadatelům o dotace dotačními smlouvami.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.