Návrh: Projekt Energie pod kontrolou

Karel Straka 702089543
Postup:
1) prezentace na městě před starostou a nebo radou
2) vyžádají si údajé o ekonomice
-za elektřinu
-za provoz (údržba)
za poslední 3 roky
3) vytvoří rozvahu – podle toho návrh tak na 10/15 let – zajišťují také údržbu
4) v případě uzavření dohody zajistí i architektonickou studii a studii osvětlení
5) většinou výměna svíditel, kde je třeba zachovat stávající, tak aspoň zdroje, pokud lze, ale mohou nechat jak jsou
6) dodávají pouze svá svítidla – na stránkách vzhled

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.