Projekt na šišák už je hotový, mohl by být do konce roku. O symbolu ale ještě není rozhodnuto.

V Ozvěnách 05/2019 jsme se mohli dočíst o připravované rekonstrukci kruhového objezdu. Už je hotový projekt na stavbu kromě sochy či ozdoby, která by měla být umístěna vprostřed a symbolizovat město.

Co bude na symbolu zatím nebylo rozhodnuto. Pouze byl dán limit ze strany Policie ČR, z jakého materiálu (nějaká plast nebo snadno deformovatelný) může být a zhruba velikost hmoty (aby příliš nezakrýval výhled). O symbolu by určitě měla být vedena diskuse jak na radě města, tak příp. na zastupitelstvu. Na výzvu v Ozvěnách z května 2019 přišly 2 návrhy na symbol koně v nějaké podobě. Ovšem velikost a materiál, který navrhovali, nelze z výše uvedených důvodů bohužel realizovat.

šišák – mapy_cz

Stavebně by město chtělo kruhový objezd realizovat na podzim tohoto roku, když vše dobře půjde. Symbol se bude instalovat až následně v příštím roce po řádné diskusi.

Rekonstruovat se bude pouze samotný objezd, přechody zůstanou jak jsou.

Jeden komentář u “Projekt na šišák už je hotový, mohl by být do konce roku. O symbolu ale ještě není rozhodnuto.”

 1. Pro veřejnost by mohlo být zajímavé, jaké byly dva návrhy se symbolem koně, o kterých se píše.
  Oba návrhy vypracovala naše dcera. Pracuje již 25 let jako výtvarnice. Je absolventkou DAMU Praha. Kromě jiné výtvarné činnosti se podílí na přípravě scén některých pražských divadel, v poslední době hlavně pro Divadlo bratří Formanů.

  Ve snaze pomoci Slatiňanům při budování tváře města, reagovala, trochu na náš popud, na výzvu v květnových ozvěnách 2019, kde pan místostarosta vyzývá občany ke spolupráci na osazení Šišáku nějakým symbolem typickým pro naše město. U výzvy nebyla uvedená žádná specifikace.
  1.7.2019 byly odeslány zmíněné dva návrhy na mailovou adresu Ing. Šťastného a ten sdělil, že návrhy předloží radě města. Z mailu vyplývá, že v případě zájmu bude třeba bližšího rozpracování. Po ročním mlčení se předkladatelka návrhů dozvěděla oklikou přes Slatiňáka a nás, že návrhy byly zamítnuty, aniž bylo uvedeno, kdo o nich jednal. Nikde jsme nenašli, že by se konala nějaká diskuse, nejlépe na místě, ve spolupráci projektanta, předkladatele návrhu, dopravní policie a eventuelně dalších zainteresovaných stran. Také v zápisech z jednání Rady jsme o tom za celý rok nic nenašli. Pozoruhodné je, že do začátku května 2020, kdy byl pan starosta dotázán na osud návrhu, o něm nevěděl. Vypadá to, že bylo rozhodnuto někde v kanceláři a potom se to na základě nějakých obecných pokynů policie zdůvodnilo.
  Šišák je v obci, navíc obklopen přechody a někde i zatáčkami, řidiči jsou tak nuceni vjet na objezd pomalu, takže nějaké karamboly s možným zraněním uprostřed objezdu jsou málo pravděpodobné. Také z každé vjezdové pozice je dobře vidět na sousední vjezd i výjezd, a to i kdyby uprostřed stál nějaký objemnější artefakt.
  Že podaný návrh nebude přijat, s tím se musí počítat. Je to samozřejmě na vůli zadavatele. Některé věci, které jsou výše uvedeny, nás však překvapily. Samozřejmě se budeme těšit, že se něco hezkého na Šišáku objeví.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.