Projekt pro zbytek Klášterní finišuje – zjednosměrní se, ale koncepce se nezmění

Na webu města byla zveřejněna plánovaná podoba Klášterní ulice kolem ústavuZačátkem příštího roku se předpokládá dokončení projektové dokumentace na stavbu. Samotná realizace stavby bude odvislá od získání příslušných povolení a možnosti rozpočtu města v roce 2021.1

návrh rekonstrukce Klášterní 11/2020 – situace
klášterní ulice po rekonstrukci - od Tyršovy
klášterní ulice po rekonstrukci – od Tyršovy

V ulici bude de facto zachováno stávající rozmístění ploch: na obou stranách chodník a vozovka se rozdělí na pruh parkovací a pruh průjezdný, na který tím pádem zbývá minimálních 3,5 m. Ulice bude zjednosměrněna.

Žádné zelené ostrůvky a zálivy jako v západní části ulice se neplánují.

šíře ulice

Na připomínku, že vozovka o šíři 3,5 m (tolik má užší úsek Škrovádské ulice) není moc bezpečná pro cyklisty, přecházející chodce ani vystupující z aut (kdy projíždějící auto se nemá kam vyhnout) a že by se dala rozšířit, pokud by se ponechal chodník jen na jedné straně ulice (od vchodu ústavu k TGM na straně domů a od vchodu ke Švermově na straně ústavu) anebo se jeden chodník zúžil reaguje místostarosta Stanislav Šťastný :

Chápu důvody nezrušení chodníků podél DSS Slatiňany. Rekonstrukci považuji za potřebnou a zjednosměrnění ulice dává možnost legalizace podélného parkování automobilů a svým způsobem je toto řešení bezpečnější i pro cyklisty. Daná šíře ulice a platné normy nedovolují rozšířit komunikaci pro lepší průjezd cyklistů na úkor šířky chodníků. Přesto jsem přesvědčen, že stavební úprava ulice a její zjednosměrnění je vhodným kompromisem pro uživatele ulice – chodci, cyklisté a automobilisté.

Ústav totiž požaduje zachování chodníku na straně ústavu: Úsek od vchodu k domečkům je nejpřímější cesta mezi domky, parkovištěm a hlavní budovou. Úsek od vchodu směrem k TGM by zase ústav rád zachoval pro vyvážení klientů na kolečkových křeslech směrem do města, aby nemuseli přecházet ulici  na druhý chodník2.

Do ulice bude vložen optický kabel, ale nepočítá se s přípravou pro elektrické vedení do země, jak se to podařilo s ČEZem domluvit ve Škrovádě. Projektant to sice ČEZu nabídl, ten však odmítl chráničku odkoupit3. Současné nadzemní vedení již totiž dožívá a je otázka času, než distributor přistoupí k jeho rekonstrukci.

Nadzemní kabelové samonosné vedení v obci Horní Ředice

V současné době se buď dává vedení do země, což je sice mnohem estetičtější a odolnější proti přepětí, avšak nákladné a ne vždy to jde, anebo jako nadzemní samonosné kabelové, které už nelze věšet na domy, ale vyžaduje sloupy. Přípravu lze udělat i na náklady města, což je při rekonstrukci vícenáklad v jednotkách % v naději, že ji distributor při budoucí rekonstrukci využije. Jinak hrozí, že bude nová ulice za pár let zase rozkopána, anebo nám ji ozdobí tlustým zprohýbaným kabelem.

 

Také to vypadá, že na tuto rekonstrukci nebude k dispozici žádná dotace jako na její první část, takže půjde plně z městského rozpočtu.

Co tedy získáme za ty přibližně 4 miliony z rozpočtu? Místostarosta vyjmenovává:

 • ucelené dokončení nedokončené stavební úpravy celé ulice Klášterní,
 • výměna dožilých povrchů chodníků pro lepší chůzi pěších a vozíčkářů,
 • zřízení nového VO, kdy současná ulice je velmi nedostatečně osvícena a přitom je docela frekventovaná, jak dopravně, tak pěšími,
 • vybudování podélného parkovacího stání s jasně vymezenými plochami,
 • zjednosměrnění ulice za účelem legalizace podélného stání, zklidnění dopravy a zvýšení její bezpečnosti,
 • zkulturnění veřejného prostoru ulice.

V poslední části Klášterní ulice od Švermovy podle „domečků“ DSS, se bude obnovovat pouze veřejné osvětlení – koule budou nahrazeny LEDkami včetně sloupů.


Nicméně nebylo u nás dříve běžné, že by radní umožnili „nahlédnout“ projektantům veřejných prostranství pod ruku už při přípravě projektu, kdy v něm lze snadno lze zohlednit případné připomínky občanů. Většinou jsme se o rekonstrukci dovídali z úřední desky po zahájení stavebního řízení a ti, kdo ji pravidelně nesledují, až když přijely bagry.

Po veřejném projednání rekonstrukce Medunovy a veřejného osvětlení ve Schmoranzově se zdá, že se i v tomto směru blýská na lepší časy. I když je třeba respektovat, že Rada města má vždy poslední slovo, protože má také zodpovědnost za to, jak ta která akce nakonec dopadne. Ony totiž ne všechny akce, které město v minulosti připravilo bez účastni veřejnosti, se povedly a teď na ně můžeme jako uživatelé 30 let akorát tak nadávat.

 1. doprovodná informace od místostarosty na webu města[]
 2. 3/11/2020 telefonicky ředitel DSS[]
 3. Stanislav Šťastný emailem 3/12/2020[]

Jeden komentář u “Projekt pro zbytek Klášterní finišuje – zjednosměrní se, ale koncepce se nezmění”

 1. Při rekonstrukci Klášterní ulice by se měly řešit již nyní rozvody elektrického proudu nebo věc alespoň připravit tak, aby se předešlo v druhé době dalšímu kopání. Rozvod vzduchem přes sloupy v obci, která je městem, je v této lokalizaci nepřijatelný.
  Také si myslím, že by při plánované rekonstrukci přece jen měl vzniknout pruh pro cyklisty. Od ulice TGM, tedy z centra, směrem k nádraží, pro ně žádná přívětivá cesta nevede. A přece, bydlí zde jistě více lidí než v lokalitě na opačné straně, kde je pro cyklisty v současné době o něco klidněji.

  Josef Tuhý

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.