Návrh: Propagace pití kohoutkové vody

Kvalita pitné vody u nás je velmi dobrá. Překročení limitů dochází nejčastěji u menších sítí. Některé vodárny distribuují vodu, jejíž kvalita se blíží kvalitě vody určené pro kojence.

PET láhve svým objemem zabírají významnou část prostoru v kontejnerech na tříděný sběr plastů. Jejich odvoz stojí obce nemalé částky. Řada obcí tříděný sběr plastů dotuje ze svého (EKO-KOM obcím hradí průměrné náklady obcí dané velikosti).

Obce mohou přispět ke snížení objemu produkovaných PET lahví těmito kroky:

  • Osvěta veřejnosti – informování veřejnosti pomocí článků ve zpravodaji či na internetu o kvalitě pitné vody v obci, o problematice ke třídění plastů a jejich prevence.
  • Ochranou a podporou zdrojů pitné vody (prameny, studánky) v regionu.
  • Kohoutkovou vodu je možné užívat i na úřadě (nákup džbánků) a v organizacích, které obce zřizuje. V obcích a městech lze instalovat pitné fontány či automaty na vodu. Zahraniční zkušenosti ukazují, že tak lze snížit spotřebu PET lahví až na polovinu.
  • Obce se také mohou zapojit do vyjednávání s firmami, které v jejich katastru nabízí pohostinské firmy, aby i ony nabízely svým zákazníkům kohoutkovou vodu.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.