Téma: Zlepšení dopravní obslužnosti lokality Slatiňany-jih (Škrovád pod lesem)

Celá rozrůstající se obytná oblast ve Škrovádě Pod lesem čítající ca. 40 rodinných domů má jedinou přístupovou jednopruhovou komunikaci s obousměrným provozem bez chodníku, která se jeví čím dál víc nedostatečná. Navíc v případě jejího zneprůjezdnění vlivem nehody nebo stavební činnosti nebo jinak se celá oblast stává neprůjezdná. Nouzově je dostupná po polní cestě přes Borek k silnici I/37, kde je však oficiálně vjezd zakázán.

Tedy propojení ulic U lesa a Souběžné anebo I/37 by bylo nejvhodnější provést komunikací s dopravní funkcí (B) (pak jsou ještě komunikace s funkcí pobytovou (C a D)).

Ve regulačním plánu z roku 2001 se počítalo s napojením na I/37 u lesa směrem na Kunčí. Ten však nahradila aktuálně (9/2019) platná územní studie z roku 2015 , podle které by měla hlavní obslužní komunikace vést jako pokračování slepé ulice od stávajících domů podle hlavní silnice (na obrázku níže označena modrou čarou) přes pozemek 112. To se však nedaří vyjednat s majiteli tohoto pozemku, protože majitelé jsou cizinci a nelze je zastihnout *1. (stav 9/2019)

Na dosud nezastavěném poli jsou některé parcely ve vlastnictví města, které je možno snadněji využít pro budoucí cesty a ulice (na obrázku níže označeny červeně).

Alternativní komunikace vedoucí po pozemku města 345/1,3,5  však naráží na dva problémy:

  1. špatné rozhledové podmínky na křižovatce se Svatojánskou ulicí a
  2. na šíři tohoto pozemku, která vyhovuje pouze po nově budovanou ulici v rámci etapy 3, ale nestačí k vybudování komunikace pro vozidla až ke slepé ulici s novými domy u lesa (na obrázku níže vyznačené modře).

Aktuální sjezd na Svatojánskou je povolen pouze po doby stavby technického vybavení (nové ulice v rámci etapy 3).*1

ortomapa a katastr Škrovád-jih

 

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.