Propuštění třídní učitelky 4. B

RM vedla jednání o dopisu rodičů žáků 4. B ve věci prošetření postupu vedení ZŠ týkající se propuštění třídní učitelky. K jednání byl přizván ředitel k seznámení s okolnostmi ukončení pracovního poměru učitelky.1

RM pokračovala v jednání o dopisu rodičů žáků 4. B ve věci prošetření postupu vedení ZŠ. Rada svolala jednání ředitele školy s rodiči žáků dotčené třídy za účelem objasnění některých rozporuplných informací.2

Poděkování Valerii Kalnické – dříve Cachové, ve školním roce 2020–2021 třídní učitelce 4.B ZŠ Slatiňany – za 16 let Vaší práce udělala. Jak jste je dokázala motivovat, nečekaně hravě vést, důsledně naučit. Vždy jedinečná, vždy originální, se širokým srdcem rozdávat se.3

Věc se řešila i na červnovém zastupitelstvu, kde ji otevřela paní Štursová4:

Shodne se s mnohými rodiči, že zásah byl vůči nim nejsilnější a byli málo informováni. Problém byl v páté třídě. Její chování a jednání je v rozporu s myšlenkou školy. Jejich třída (4.) nyní dojíždí školní rok s různými zástupy. Páťáci jsou dle pana ředitele rozumní, čtvrťáci ne, ačkoliv to byla jejich třídní a v páté třídě měla pouze několik hodin týdně. Z naší třídy nevzešel žádný popud o změnu paní učitelky. Proč jsou děti z páté třídy kompetentnější než děti ze čtvrté třídy? Mohlo se řešit na konci školního roku, a ne takto před koncem. Spousta dětí ji má rádo a nejsou přesvědčeni o tom, že by učila špatně. V tuhle chvíli zvažujeme, jestli se neobrátíme dál. Jedna z možností je obrátit se na školní inspekci.

Starosta – My jsme s paní učitelkou mluvili. Dala výpověď dohodou a nebylo to pod nátlakem, ale po zralé úvaze, jak sama uvedla. Paní Málková ji nabízela kontaktování právní pomoci na školském úřadě. Bylo ji nabídnuto možnost zpětvzetí své výpovědi. Odepsala, že to nezvažuje.

(Valerie Cachová, roz. Kalnická)

  1. Ozvěny 7/2021 – Rada města Slatiňany projednala na 95. schůzi dne 31. 5. 2021[]
  2. Ozvěny 7/2021 – Rada města Slatiňany projednala na 96. schůzi dne 7. 6. 2021[]
  3. Ozvěny 7/2021: MVDr. Jiří Janda; PhDr. Naďa Jandová; Anna Jandová t.č. studentka UK – Paní učitelce s láskou[]
  4. zápis ze zastupitelstva[]

2 komentáře u „Propuštění třídní učitelky 4. B“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.