Prořezání nebezpečných suchých větví v Třešňovce

Vážení spoluobčané, v několika následujících týdnech bude probíhat torzifikace odumřelých stromů v Třešňovce. Dojde k odstranění odumřelých větví, které by mohly pádem ohrožovat bezpečnost návštěvníků, a budou ponechány pahýly. Na těchto stromech lze již nyní pozorovat práci ptactva a vletové otvory hmyzu a právě pro tyto
skupiny organismů a i pro řadu dalších budou torza v Třešňovce ponechána.

Odkaz: Ozvěny 8/2018

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.