Výzva k respektování pravidel pro kompostárnu

Kompostárna Škrovád - větve

 

Město
Slatiňany

 Více novinek

Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Zobrazit v prohlížeči.

Titulní obrázek

Provoz kompostárny ve Slatiňanech

Vážení občané, nastal čas, kdy je naší povinností sdělit Vám důležité upozornění týkající se provozu kompostárny ve Slatiňanech. Kompostárnu vybudovalo město Slatiňany v roce 2014 ve Škrovádu za seníkem, jako malé zařízení sloužící ke kompostování biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu. Provoz kompostárny je stanoven platným provozním řádem.

Uvedené odpady je možné odkládat na vyznačenou plochu vedle kompostárny vždy v období od 1. dubna do 31. října. Patří sem pouze odpad vzniklý na území města Slatiňany a na území jeho místních částí.

V současné době se situace v okolí kompostárny stává nezvladatelná. Odpad je sem vyvážen v množství, které neodpovídá kapacitě tohoto zařízení a je zde ukládán odpad, který sem nepatří.

Pro upřesnění uvádíme, že na kompostárnu patří: čerstvě posečená tráva, listí, pořezy keřů a větve, piliny, hobliny, kůra, kuchyňské zbytky rostlinného původu, popel ze dřeva, zemina bez kamenů. A toto ukládat na vyčleněná místa, ne vše dohromady, nedá se to potom zpracovat.

Naopak na kompostárnu v žádném případě nepatří: seno, shnilá tráva, popel z uhlí, zbytky živočišného původu, plast, sklo, kovy a další nekompostovatelné odpady a stavební odpady.

Z výše uvedených důvodů žádáme důrazně občany a uživatele kompostárny, aby dodržovali podmínky provozním řádem kompostárny stanovené. Pokud mají občané možnost alespoň část odpadu kompostovat na vlastní zahradě, aby tak činili.

Zřízení kompostárny bylo jedním z kroků, jak pomoci s likvidací vzniklého odpadu. Jen za dodržení určitých podmínek ze strany provozovatele i ze strany uživatelů bude kompostárna sloužit svému účelu.

 

Přejít na web

 

  Stáhnout aplikaci

  Nastavení vašeho účtu

 

Odkaz: text byl také čten v obecním hlášení 6.8.2021

Odkaz: ČRO: Slatiňany ztrácejí kontrolu nad městskou kompostárnou. Lidé tam navážejí i stavební suť 9.8.2021

Jeden komentář u “Výzva k respektování pravidel pro kompostárnu”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.