Téma: Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech

Jde o úpravu současné prašné cesty a odvedení dešťové vody. Současný dlážděný chodník podle zdi parku zůstane.

Cesta bude pokryta hutněnou drtí a doplněna o příčné kanály na vodu.

 

Situační plán schválené opravy

Jedná se o opravu povrchu pěší komunikace, kdy její povrch je značně narušený vlivem erozní činnosti srážkových vod a odnosu vrchních si spodních vrstev konstrukce stezky. Oprava komunikace bude vycházet ze stávajícího stavu. Nejsou navrženy žádné prostorové či kompoziční změny. Technické řešení vychází ze současného stavu stavby a jejího účelu. Komunikace bude celoplošně doplněná o chybějící vrstvu zhutněného kameniva, u části komunikace bude stávající asfaltový povrch opravený novou vrstvou asfaltobetonu. Z důvodu stabilizace vozovky budou v komunikaci provedeny příčné pasy z kamenného základového zdiva.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.