Téma: Průchod od hospody k Slavickému potoku v Trpišově

Tímto průchodem by se dalo dojít od hospody k potoku, rybníku a do Svídnice. Podle potoka vede ulice, do které je z obce Trpišov nyní jediný příjezd a příchod po prašné cestě podle potoka od výpadovky na Práčov. Pak se dá jít kolem rybníka a pole na silnici Svídnice-Trpišov či přes jiné pole a svah do Svídnice. Zmiňovaná  cesta by usnadnila pěší dostupnost návsi s autobusovou zastávkou, kontejnery, schránkou, vývěskami a k hospodě.

Pozemek cesty je částečně města, zbytek je soukromý. Louka je zcela soukromá.

Na konci cesty před loukou je brána, od které někteří z ulice u potoka dříve měli klíče, ale i ti už dnes všichni jezdí autem, takže ten průchod nepoužívají.

Od roku 2018 je louka, přes kterou se chodilo, oplocena a na pozemku jsou ovce.

V ulici u potoka je jen část domů trvale obydlena většinou staršími lidmi (2018), kteří nemají o opětovné zprůchodnění této cesty velký zájem.

Cesta je v majetku rodiny Doležalových.1

pohled na průchod od hlavní silnice – ta cedule je zákaz
vzdálenost po oficiální cestě
vzdálenost průchodem
  1. cesta na katastrální mapě[]

Odkaz: mapy.cz

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.