Průchod podél parku na snímku stabilního katastru z roku 1839

„Průchod“ od elektrárny podél parku do Třešňovky je zachycen již na mapě stabilního katastru (1839), byla to odbočka z knížecí cesty do obory (ta vedla od zámku, na dnešní Podskálu, kde u elektrárny překračovala řeku a pokračovala dále do Škrovádu.

Mohl to být také průhon pro vyhánění obecního dobytka na obecní pastviny, ale to je jen domněnka.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.