Průlehy v Třešňovce

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Části Třešňovky jsou protkány rýhami a příkopy, které vedou víceméně po spádnici. Rýhy přispívají k rychlému odvodňování Třešňovky. V případě přívalových dešťů pak dochází k potížím v oblasti Podskály.

Navrhujeme vytvoření „kaskády“ drobných průlehů v podobě nízkých hrázek z hlíny a drnů ve výšce do 30 cm tak, aby v případě deště mohla vzniknout v rýhách malá cca 3 m dlouhá jezírka. Voda by tak Třešňovkou neprotékala tak rychle, měla by více času zasáknout, což by prospělo stromům i bylinám.

Zásah nikterak nemění vzhled lokality, je nenápadný a věříme, že účinný.

V roce 2021 bychom chtěli zhotovit svépomocí 5 pokusných „svejlů“. Po vyhodnocení jejich smysluplnosti bychom v dalších letech mohli pokračovat dále.

Průleh (Swale)

Průleh či svejl je protierozní opatření zadržující vodu a půdu v krajině. Jedná se o mělké, široké, často zatravněné příkopy s mírným sklonem proti okolnímu svahu, kopírující vrstevnice. Vytvářejí se na prudších delších svazích s ornou půdou nebo i ve městech.1

funkce průlehu (ireceptar_cz)

 

  1. wikipedia.org Průleh[]

Jeden komentář u “Průlehy v Třešňovce

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.