První papírové vydání slatinak.cz

Uzávěrka 28.8.2022. Tisk Grafies. Distribuce 11.-14.9.2022. Náklad 1400 výtisků.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.