Návrh: Psí výkaly do uličních odpadkových košů

Majitelé psů platí městu poplatek za psa. Smysl tohoto poplatku není sice nikde oficiálně vysvětlena, ale lze předpokládat, že to má být podíl na nákladech, které městu vyvolávají psi. Nabízí se:

  1. přizpůsobení četnosti, konstrukce a svozu odpadkových košů, aby do nich bylo možno vhazovat psí výkaly a dále
  2. náklady na provoz známkového systému a
  3. náklady na odchyt a vracení, případně likvidaci volně pobíhajících psů.

Odpadkových košů je městě dost, aby při průměrné 10 minutové procházce každý aspoň na dva narazil a vyvážejí se týdně.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.