Návrh: Psí výkaly na kompost

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Nabízí se házet je na kompost či do komposteru.

Ale je otázka, jestli pak v něm nevzniknou nějaké zlé bakterie a pak co si můžeme dovolit takovým kompostem posléze hnojit?

„Výkaly většiny domácích zvířat lze za určitých podmínek kompostovat. Je to organický materiál podléhající biologickému rozkladu, je však třeba dodržovat určitá pravidla. Psí výkaly jsou výkaly masožravých živočichů a mohou na sebe vázat patogenní organismy, které přenášejí nemoci i na člověka. Vzhledem k tomu, že výkaly mohou obsahovat různé původce chorob či vajíčka parazitů, je nutné zajistit při kompostování takovýchto materiálů teplotu nad 65°C po dobu nejméně 6 dnů. Psí výkaly lze v určitém množství (max. 10 výkalů) zapravovat do hloubky cca 15 – 20 cm pod povrch buď do kompostu v domácím kompostéru nebo přímo do půdy a lehce vždy zasypat vápnem.„*1)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.