Původ slova živel

Slovo živel vytvořil Jungmann jako ekvivalent latinského elementum a řeckého stoicheion, která označovala základní složku světa, prvek nebo také písmeno. Úvahy o čtyřech živlech (řec. stoicheia) jako o věčných základech či prvcích, z nichž se jako z písmen skládá prazáklad světa, se vyskytují už u předsókratovských filosofů a tvoří pak základ starověké fyziky. Počet čtyři přitom není nahodilý, ale odpovídá čtyřem světovým stranám a ročním obdobím a navozuje tak představu všeobecnosti, a zároveň i jisté základní stálosti.1

Živel Těleso
(Platón)
Vlastnost
(Aristotelés)
Světová strana Temperament Symbol
oheň čtyřstěn teplý a suchý jih cholerik
Fire symbol (alchemical).svg
vzduch osmistěn teplý a vlhký východ sangvinik
Air symbol (alchemical).svg
voda dvacetistěn chladný a vlhký západ flegmatik
Water symbol (alchemical).svg
země krychle chladný a suchý sever melancholik
Earth symbol (alchemical).svg
  1. Živel – Wikipedie (wikipedia.org)[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.