Rabštejnek už je pod střechou

Díky nezdolnému úsilí majitelů, příznivců i sponzorů z řad soukromníků, kraje1 i obcí se podařilo dokončit další důležitou etapu obnovy hradu Rabštejn, a to zastřešení.

Práce pokračují obnovou nově objeveného gotického okna na jižní straně. Letos je dále v plánu vyspravit zdivo v rytířském sálu a odvodnit nádvoří.

osekávání dubového trámu pro překlad nad oknem

V tomto roce přispělo na obnovu hradu i Město Slatiňany částkou 5 tis2. Kč3.

Okna a dveře do hradního paláce jsou ve fázi výroby a podkrovní místnosti jsou již téměř hotové. V plánu je ještě letos podlaha z půdovek v rytířském sále a komoře, schodiště do podkroví a úprava nádvoří. Pro úspěšné dokončení letošních prací je třeba ještě získat nějaké prostředky.4

  1. 200tis.[]
  2. z celkem 111tis. od obcí a měst v okolí[]
  3. Schválené příspěvky společenským organizacím pro rok 2023 a porovnání s předchozím rokem – slatinak.cz[]
  4. ca 300tis.Kč[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.