Raci a pstruzi v Chrudimce ještě nedokazují čistou vodu

Slyšeli jsme mnohokrát, že „dříve byly potoky a řeky tak čisté, že jsme v nich chytali raky a pstruhy“. A v Chrudimce je skutečně mnoho raků. A jsou v ní i pstruzi, dokonce se zde pravidelně konají závody v jejich chytání. Je tedy opravdu v Chrudimce tak čistá voda? Vždyť na březích zůstává pěna a voda taky zrovna nevoní…

Vždyť mnohde v Čechách se údajně rozmnožili invazivní raci pruhovaní, kterým znečištěná voda tolik nevadí a kteří nahradili původní české raky říční či kameňáky. A podobně pstruzi potoční jsou nahrazováni importovanými pstruhy duhovými. Je to tak i u nás?

Podle vedoucího správy CHKO Železné Hory Vlastimila Peřiny u nás v Chrudimce není zase tak špatná voda a lze zde stále vidět jak původní raky říční, tak pstruhy potoční. I když, zvlášť před rybářskými závody, rybáři nakupují a vysazují pstruhy duhové líhnuté v sádkách, takže lze spatřit i ty . Život pstruhů však nekomplikuje jen znečištěná voda, ale také množství vodních děl – hrází a jezů, i ve Slatiňanech, které často neumožňují přechod ryb a ty se pak nemohou řekou volně pohybovat, jak je pro ně přirozené.

K přechodu ryb přes jez by bylo nutné vybudovat rybí přechod. Budování takovýchto „rybochodů“ je dotačně podporováno z Operačního programu životní prostředí.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.