Rada má připravit novou koncepci odpadů do konce května

Zastupitelstvo pověřilo Radu města, aby připravila novou koncepci odpadového hospodářství do 31.5.20231


Na květnovém zastupitelstvu byl termín prodloužen do konce října2


Na říjnovém zastupitelstvu do konce listopadu3

  1. 3. Zasedání zastupitelstva města – rozpočet, odpady a pozemky – slatinak.cz[]
  2. 7. zasedání městského zastupitelstva – prodej bytů na Starém náměstí – slatinak.cz[]
  3. 10. Zasedání městského zastupitelstva – uvedení nového zastupitele – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.