Rada města Slatiňany projednala na 2. schůzi dne 12. 11. 2018

  1. Kácení suchých dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Slatiňany
  2. Kácení 51 kusů stromů v havarijním stavu v aleji Kaštanka ve Slatiňanech (více ve vydání prosincových Ozvěn)
  3. Pověření starosty ke schvalování přijímání darů pro příspěvkové organizace do výše 20 000,-Kč
  4. 23. Rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018
  5. Různé: Rada schválila žádost kastelána o výměnu 4 lamp umístěných v zámeckém parku ve vlastnictví města. Dojde k jejich výměně za historické, přičemž původní budou uloženy pro další užití.
    Rada pověřila starostu k vyjednávání o prodloužení otevírací doby sběrného dvora. Byla schválena možnost pokácení borovice na území ZŠ v případě, že dojde k realizaci projektu přístavby
    Rada byla obeznámena s problematikou stávající meteorologické stanice u ZŠ.

Kompletní přehled usnesení

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.