Rada města Slatiňany projednala na 3. schůzi dne 19. 11. 2018

  1. Hospodaření příspěvkových organizací za 1-9/2018
  2. Memorandum o spolupráci „Síť zemědělských muzeí“
  3. Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Městem Slatiňany (za mimořádné splnění pracovních úkolů na návrh gesčního radního ředitelům příspěvkových organizací)
  4. Inventarizaci majetku města za rok 2018
  5. Zřízení komise pro životní prostředí (byl projednán návrh Sedmy na zřízení komise pro životní prostředí, kdy se Rada rozhodla doporučit Zastupitelstvu města její zřízení v podobě výboru)
  6. 24. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města na r. 2018
  7. Darovací smlouvu na převod informačního kiosku (byl přijat dar v podobě informačního kiosku, který lze vidět před vchodem do Infocentra, za částku 2 000 Kč).

Kompletní přehled usnesení

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.