Rada města Slatiňany projednala na 1. schůzi 5. 11. 2018

 1. Vydání osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Mgr. Stanislavě Sejkorové za odstoupivšího MUDr. Roberta Remeše
 2. Zapůjčení společenského sálu národopisnému souboru Formani Slatiňany
 3. Smlouvu o poskytnutí dotace 29 371,- Kč z programu 2 „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“
 4. Změnu v pronájmech nebytových prostor domu č. p. 771 a navazujících nemovitostí (cukrárna u školy)
 5. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany za rok 2017
 6. Prodloužení nájmu prostor v objektu č. p. 49 ve Slatiňanech (stavební firmě provádějící rekonstrukci zámku)
 7. Stavbu vodovodní přípojky pro bytový dům č. p. 616-617 v ul. Boženy Němcové ve Slatiňanech
 8. Přijetí sponzorského daru pro MŠ Slatiňany
 9. Použití investičního fondu Školní jídelny Slatiňany na nákup elektrického kráječe na knedlíky v hodnotě 64 520,- Kč
 10. Vodovodní přípojku ke Švýcárně (zřízení služebnosti)
 11. Změnu elektropřipojení domu č. p. 93 (úřadovny) v Trpišově (zemní připojení)
 12. Redakční radu Ozvěn Slatiňan
 13. Pověření oddávajících užíváním závěsného znaku se státním znakem určení oddacího dne, úředně určené oddací místnosti
 14. 22. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2018
 15. Poskytnutí finančního daru slatiňanskému občanovi v nouzi ve výši 2890,- Kč, Rada se probírala možnosti další možné pomoci
 16. Zahraniční pracovní cestu pana starosty na Ukrajinu do Užhorodu v rámci činnosti zastupitele Pardubického kraje
 17. Dále Rada schválila gesce jednotlivých radních, které jsou podrobně rozepsané na dalších sekcích Ozvěn,
  zanesla požadavek Osadního výboru Kunčí na finanční příspěvek do fin. rozpočtu pro rok 2019,
  schválila návrh na prodloužení otevírací doby úřadu a
  pověřila radního města k projednávání délky uzavření MŠ o prázdninách.

Kompletní přehled usnesení

Návrh

param = jidelna_mil 0.07 nákup elektrického kráječe na knedlíky

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 1. schůzi 5. 11. 2018”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.