Rada města odmítla nabídku na přípravu plánu rozvoje města

USNESENÍ č. 36/2004 Rady města Slatiňany ze dne 7.9. 2004.

Rada města 4. Rozhoduje nevyužít nabídky na zpracování strategického plánu města Slatiňany předložené Regionální rozvojovou agenturou a Masarykovou Univerzitou v Brně.

MVDr. Ivan Jeník
starosta

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.