Rada města schválila pokácení stromů v lokalitách stadion a nádraží ČD

Rada města vzala na vědomí posouzení provozní bezpečnosti stromů v lokalitách stadion a nádraží ČD a schválila pokácení stromů navržených v posouzení provozní bezpečnosti stromů v těchto lokalitách.1

Toto posouzení vyhodnocuje provozní bezpečnost 59 ks dřevin. Z uvedeného průzkumu vyplynulo, že je nutné pokácet 1 ks dřeviny téměř okamžitě, neboť jde o havarijní strom, dále 10 ks dřevin do 1 roku a 6 ks dřevin do 2 let, u 41 ks dřevin je nutné provést odborné ošetření. Stromy navržené ke kácení jsou ve většině případů proschlé či suché s různými defekty (tlakové větvení, prasklý kmen, dutiny), dožívající. Je mezi nimi bohužel i usychající mohutná jedle ojíněná u budovy stanice ČD.1

  1. Rada města Slatiňany na své 14. schůzi projednala – slatinak.cz[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.