Rada města schválila uvolnění peněz na demolici márnice

Na 4. schůzi schválila RM uvolnění 177tis. Kč. Demolice stála 158510Kč.1

Vít Steklý (radní za TOP09) k tomu doplňuje, že to bylo rozpočtové opatření, kde se přesunuly peníze na nějakou demolici, která byla připravena minulým vedením a nebyla přesně specifikována. Nezeptali jsme se co se bude demolovat – vůbec nás tehdy v té situaci nenapadlo, že by se mohl zbourat nějaký důležitý objekt, protože za 200 tis se moc velká demolice neudělá. Když se to zbouralo, tak to překvapilo i nás. Tehdy to byla moje 4. rada města. Dnes už bych se určitě ptal, než bych pro to zvedl ruku.2

  1. Odpověď na žádost o poskytnutí informace Janu Picpauerovi ze dne 8/4/2019[]
  2. e-mail VS na RK 8/9/2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.