Rada města se zabývala změnou fungování údržby

Rada města byla obeznámena se základními tezemi návrhu na novou koncepci údržby.1

Zabývala se návrhem místostarosty, který spočívá mimo jiné ve vymezení služeb, které je schopno zabezpečit město, a služeb, na které je lepší najmout externí firmu. Zároveň navrhuje získat cenové nabídky na externí služby. Na základě toho stanovit počet pracovníků.1

  1. 108. RM[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.