Rada města Slatiňany na své 15. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 15. schůzi 29. května 2023

 1. Rada města schválila bezplatný vstup na plovárnu ve Slatiňanech účastníkům 38. volejbalového turnaje mužů a žen organizovaném volejbalovým oddílem SK Spartak
 2. Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností GEOGARD s.r.o., jako dodavatelem stavby „Oprava opěrné stěny a koryta náhonu Kabeláčova mlýnu“. Podstatou dodatku je účelné koordinování stavby  se současně probíhající stavební akcí Národního památkového ústavu v tomto prostoru.
 3. Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 1 – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2023 ve výši 25 000,- Kč na přípravu a realizaci akce 13. slatiňanské pozastavení, které se konalo dne 20. května 2023.
 4. Rada města Slatiňany schválila vyřazení a prodej neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města Slatiňany, a určila vedoucího údržby Miloše Víška jako osobu odpovědnou za likvidaci tohoto neupotřebitelného majetku.
 5. Rada města zrušila usnesení č. 1115/74/2013/RMS ze dne 12. srpna 2013 ve věci stanovení prodejní ceny za m3 zdravého, napadeného a poškozeného
  dřeva z mimolesních dřevin a stanovila prodejní cenu za prostorový metr zdravého, napadeného a poškozeného dřeva z mimolesních dřevin. Cena za prostorový metr tvrdého dřeva byla stanovena ve výši 800,- Kč, pro měkké dřevo 400,- Kč.
 6. Rada města projednala zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Oprava střešního pláště na bytovém domě Staré náměstí č. p. 824 Slatiňany a schválila výsledek zadávacího řízení na dodavatele uvedené veřejné zakázky a dále rozhodla uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem uvedené veřejné zakázky, kterou je Vertikál Chrudim spol.
  s r. o. s nabídkovou cenou 558 913,24 Kč vč. DPH.
 7. Rada města schválila 11. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023
 8. V různém
  1. Rada města schválila příspěvek ve výši 3 000,- Kč z rozpočtu města na cyklistické silniční závody Mistrovství ČR – Extraliga Masters, pořádané Cyklistickým klubem Pardubice v prostoru Monaco a okolí.
  2. Rada města neschválila poskytnutí dotace pro Linku bezpečí, z.s. Neschválení proběhlo po diskusi, ve které bylo argumentováno i absencí přímé vazby tohoto z.s. na město Slatiňany.

Odkaz: Ozvěny 7/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.