Rada města Slatiňany na své 2. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 2. schůzi dne 12. 12. 2022:

 1. schválila program jednání
 2. neschválila prodloužení přístřešku Medunova č.p. 908
 3. schválila uložení distribuční sítě nn ve Škrovádě na některých obecních pozemcích a příslušná věcná břemena
 4. souhlasila s uzavřením knihovním systémem Koha s firmou R-Bit Technology, s.r.o.
 5. zkrátila období letního týdenního svozu odpadů z 3 měsíců (7-10) na 2 měsíce (29/5 – 3/9)
 6. se seznámila s navrhovaným stavebním záměrem novostavby provozního objektu na místě původní provozní haly areálu firmy KOBIT THZ CZ, s.r.o. ve Slatiňanech, dle přiložené projektové dokumentace, se stavbou souhlasí bez připomínek, ve znění zprávy
 7. schválila čerpání z rezervního fondu ZŠ Slatiňany na dofinancování rostoucích nákladů na pokrytí energií, ve znění zprávy č. 6/2
 8. schválila prodej neupotřebitelného majetku ve výši 1.000,- Kč, který je v evidenci města Slatiňany, ve znění zprávy č. 8/2
 9. vzala na vědomí kontrolu dotací poskytnutých městu Slatiňany v roce 2022 ve znění zprávy
 10. schválila 30. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2022
 11. v různém
  1. vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města ve znění zprávy č. 11/2
  2. zrušila usnesení rady města číslo 1558/148/2022/RMS ze dne 30.11.2022 z důvodu nevyužití umístění pilíře na pozemku města ve znění zprávy č. 11/2
  3. zrušila usnesení rady města číslo 922/71/RMS/2000 ze dne 30.8.2020 pro dlouhodobý nezájem žadatele o jeho naplnění ve znění zprávy č. 11/2
   24/2/2022/RMS
  4. doporučila zastupitelstvu města schválit program 3. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 12/2
  5. vzala na vědomí jmenování nového tajemníka Městského úřadu pana Ing. Vladimíra Rašína
  6. vzala na vědomí žádost společnosti Recycling – kovové odpady a.s. o uzavření sběrného dvora během vánočních svátků a to od 22. 12. 2022 do 1. 1. 2023.
  7. stanovila otevření sběrného dvora dne 28. 12. 2022 od 8:00 do 12:00 hod
   27/2/2022/RMS
  8. zrušila usnesení č. 1380/129/RMS/2022 pověřila Ing. Steklého k jednání s firmou BZ Company Internacional, s.r.o., se sídlem Tovačovského 490/4, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČ 27834085 ve věci tvorby nových webových stránek
   1. pověřila starostu Ing. Jana Brůžka jednáním s firmou BZ-Company Internacional s.r.o. ve věci spravování nových webových stránek
  9. doporučila nákup potravinových balíčků jako vánoční dárek pro děti běženců na území Slatiňan a to v hodnotě cca 500,-Kč/dítě
   29/2/2022/RMS
  10. schválila úhradu částky 5.000,-Kč za služby spojené s účinkováním na akci „Na zlatou neděli, setkání s anděly“, za podmínky zajištění financování
  11. projednala a souhlasí s úpravou návrhu rozpočtu města na rok 2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.