Rada města Slatiňany na své 20. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 20. schůzi 30. srpna 2023

  1. Rada města rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu spadající do IV. kategorie s názvem „Dodávka a instalace vybavení – Atletický ovál a přilehlá sportoviště Slatiňany“ a schválila zadávací dokumentaci pro vypsání uvedené veřejné zakázky.
    1. Dále schválila seznam oslovených dodavatelů pro uvedenou veřejnou zakázku a jmenovala komisi k provádění úkonů zadavatele spočívajících v hodnocení nabídek ve výběrovém řízení o zadávání uvedené veřejné zakázky.
  2. Rada města schválila zpracování analýzy k volbě vhodného místního poplatku za komunální odpad společností ISES, s. r. o.
    1. V souvislosti s přípravou nové koncepce nakládání s komunálním odpadem byla oslovena společnost ISES, s.r.o., aby pro město Slatiňany zpracovala analýzu k volbě vhodného místního poplatku za komunální odpad. Daná společnost pro město zpracovává již druhý plán odpadového hospodářství s tím, že předchozí čtyři roky také vyhodnocovala. Znalost problematiky odpadového hospodářství města má společnost letitou. Předmětem dodávky bude zpracování analýzy k plánované možné změně poplatku za komunální odpady a řešení likvidace bioodpadů vč. odpadů z kuchyní a stravoven ve městě Slatiňany, která poslouží k volbě optimální varianty místního poplatku za komunální odpady. V analýze budou navrženy relevantní varianty místního poplatku za odpadové hospodářství podle zákona  o místních poplatcích. Analýza bude také interpretovat rozšíření sběru biologicky rozložitelného odpadu na veřejných stanovištích tříděného odpadu a zavedení odděleného soustřeďování biologických odpadů z kuchyní a stravoven.

Odkaz: Ozvěny 10/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.