Rada města Slatiňany na své 26. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 26. schůzi 23. října 2023

  1. Rada města schválila uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 10. 2022 se společností Společnost Slatiňany Sportoviště, IČ: 252 53 361, jako dodavatelem akce – Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť za podmínky zajištění finančních prostředků. Jedná se o schválení méně a více prací vzniklých během stavby nového atletického oválu. Méněpráce byly vyčísleny v Evidenčním listu změny stavby částkou 1.180.126,60 Kč bez
    DPH a vícepráce částkou 1.709.676,94 Kč bez DPH. Rozdíl mezi částkami méněprací a víceprací je 529.550,34 Kč bez DPH = 640.755,91 Kč vč. DPH. Cena stavby dle SOD je 15.657.400,- Kč vč. DPH. Cena stavby dle Dodatku č. 2 je 16.298.155,91 Kč vč. DPH. Největší díl víceprací byl dán následující skutečností: Při výkopových pracích bylo zjištěno, že tloušťka vrstvy povrchu stávajícího oválu ze škváry není 5 cm (údaj z projektové dokumentace), ale 25–30 cm. Následně během stavby bylo skutečně odtěženo množství průměrné tloušťky 26 cm této konstrukce.
  2. Dále rada města schválila program 10. zasedání zastupitelstva města Slatiňany.
  3. Rada města souhlasila s vyobrazením mapy světa před hlavní budovou Základní školy ve Slatiňanech pro potřeby výuky.

Odkaz: Ozvěny 12/2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.