Rada města Slatiňany na své 32. schůzi projednala

Rada města Slatiňany projednala na 32. schůzi 3. ledna 2024

 1. Rada města zrušila usnesení č. 381/31/2023/RMS ze dne 18. prosince 2023 a
 2. doporučila zastupitelstvu města schválit upravený program 12. zasedání
  zastupitelstva města Slatiňany.
 3. V různém
  1. starosta požádal radu města o schválení účasti na jednání rady pana
   Miroslava Ludvíka, paní Libuše Němcové a Jiřího Peška.
   Rada města jejich účast na jednání schválila.
  2. Následně byla diskutována funkčnost webových stránek města a možnosti řešení odstranění nedostatků.
  3. Rada města souhlasila s umístěním sídla spolku – „Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZUŠ Slatiňany“

Odkaz: Ozvěny 2/2024

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.