Rada města Slatiňany na své 40. schůzi projednala

USNESENÍ Rady města Slatiňany ze 40. schůze konané dne 27. března 2024

Rada města Slatiňany:

 1. schválila program jednání
 2. schválila změnu odpisového plánu na rok 2024 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu
 3. souhlasila s výměnou stávajícího dřevěného oplocení na pozemku rodinného domu č.p. 210, Havlíčkova ulice ve Slatiňanech za oplocení nové, které bude provedeno v kombinaci betonových prvků a dřevěných prvků v antracitové barvě
 4. schválila poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu na rok 2024 určeného organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě a organizacím, které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejich činnost úzce s městem Slatiňany souvisí:
  Svaz diabetiků České republiky, poboční spolek Slatiňany 23.000,-
  T. J. Sokol Slatiňany, z.s. 82.000,-
  TAJV, z.s. 2.000,-
  Sportovní kluby Spartak Slatiňany, z.s. 126.000,-
  Domov pod hradem Ţampach 0
  Domov Na cestě, Skuteč 0
  Sbor dobrovolných hasičů Trpišov 6.000,-
  KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s. 0
  Junák – český skaut, středisko Slatiňany, z.s. 38.000,-
  Jezdecký klub Pablo Slatiňany z.s. 5.000,-
  Český svaz chovatelů, základní organizace Slatiňany, z.s. 16.000,-
  Klub českých turistů, odbor 109106 Slatiňany 8.000,-
  Rytmus Východní Čechy, o.p.s. 0
  ROBI Slatiňany, z.s. 23.000,-
  Klub rekreačních běţců Chrudim, z.s. 4.000,-
  HC Vraníci Slatiňany o.s. 9.000,-
  Pan ………. 8.000,-
  Myslivecká společnost Slatiňany, z.s. 7.000,-
  Myslivecká společnost Kochánovice, z.s. 7.000,-
  Mgr. …………………… 6.000,-
  Okresní sdruţení hasičů Chrudim 4.000,-
  Český rybářský svaz z.s., MO Slatiňany 27.000,-
  Sbor dobrovolných hasičů Slatiňany 30.000,-
  Acord z.s. 50.000,-
  Oblastní charita Chrudim 20.000,-
  Sbor dobrovolných hasičů Kunčí 6.000,-
  Paní …….., dipl. spec. 8.000,-
  Pan ……… 0
  Paní ……… 0
  Formani Slatiňany z.s. 30.000,-
 5. schválila uzavřít smlouvu o poskytování služeb s jednatelem společnosti MAXIS CZ s.r.o. L. M. na výkon technického dozoru stavebníka pro akci „Oprava fasády ZUŠ Slatiňany“
 6. schválila uzavřít smlouvu o výpůjčce kostela České církve evangelické ve Slatiňanech, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chrudimi, sídlo Pardubická 324, 53701 Chrudim, k pořádání divadelního představení konaného dne 4.4.2024
 7. souhlasila s přijetím daru od SRPDŠ při ZUŠ Slatiňany

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.