Rada města Slatiňany projednala na 105. schůzi

RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA DNE 13. 9. 2021 NA 105. SCHŮZI:

 1. Rada schválila bezplatné poskytnutí zázemí v muzeu Švýcárna na  akci „Den za  obnovu lesa“, který se bude konat 16. 10. 2021.
 2. Na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Rada schválila výměnu sloupů venkovního vedení VN na p.č. 534/18 a p.č. 695/4 v kat území Slatiňany.
 3. Bylo vyhověno žádosti o bezplatné zapůjčení společenského sálu Národopisnému souboru Formani Slatiňany za účelem zázemí pro
  účinkující na  17. vánočním pořadu, který proběhne 18. 12. 2021 v sokolovně.
 4. Rada vyhověla žádosti o  založení keřového záhonu na  pozemku města parc. č. 511/1 v kat. území Trpišov.
  1. Jedná se o živý plot podle č.p. 38 v boční ulici. Keře budou vysázeny pouze na části pozemku parc. č. 511/1 v kat. území Trpišov v délce cca 15 m v zeleném pásu. Výsadba musí pochopitelně zohledňovat bezpečnost provozu. Bude nutné ji udržovat tak, aby při růstu nezasahovala do dopravního prostoru komunikace, nebránila rozhledu a nezakrývala nebo nezastiňovala dopravní značení. Keře, které budou vysazovány, budou moci vzrůst do výšky max. 75 cm.1
 5. Byla schválena smlouva o  přijetí příspěvku ve  výši 15  800 Kč na projekt výsadby 30 ks stromů v  Třešňovce od Nadace Partnerství. Dojde k výměně uschlých třešní.
 6. Rada souhlasila zadat vypracování koncepční studie na akci „Stavební úpravy ulice Tyršova, Slatiňany“ společnosti HIGHWAY DESIGN, s.r.o. za částku 145 000 Kč bez DPH.
 7. Rada města schválila čerpání investičního fondu MŠ ve na pořízení skříní do ložnic.
 8. Schválení změny rozpočtu – navýšené výdaje opravy hřbitovní stěny, přijetí dotace na obnovu turistických informačních cedulí.
 9. Vzhledem k tomu, že ZŠ obdrží schválenou fianční podporu z  výzvy „Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ“, se zpožděním, ředitel ZŠ žádá o použití části neinvestičního příspěvku zřizovatele na financování školního psychologa. Jakmile finance obdrží, budou vráceny zpět.
 10. Rada města doporučila schválit program pro 16. zasedání Zastupitelstva města naplánovaného na 22. 9. 2021.
 11. V různém Rada:
  1. vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna na ZŠ a to ve dnech 27. 9. 2021, 29. 6. 2022 a 30. 6. 2022.
  2. udělila souhlas na základě žádost ředitele ZŠ s realizací projektu Šablony III.
  3. na  základě žádosti ředitelky MŠ schválila udělení výjimky z počtu dětí z 26 na 27 v Kytičkové třídě pro rok 2021/2022.
  4. se seznámila se zápisy z Osadního výboru Trpišov a Kunčí, včetně investičních požadavků a  souhlasila, že některé budou zařazeny do  připravovaného rozpočtu města a  dále do investičního výhledu města na následující léta.
  5. souhlasila s  poskytnutím vozidla Renault ve  dnech 18. až 19. 9. k  zabezpečení 20. ročníku dětské pohárové soutěže v  požárním útoku pořádané SDH Slatiňany.
  6. byla seznámena s vypracovanou 3D studií Výstavby zásobníku obilí ve Škrovádu v areálu Hřebčína Kladruby a  konstatovala její nedostatečnost. Rozhodla tak o pověření MěÚ kontaktovat Agenturu ochrany přírody
   a krajiny o stanovisko ve věci plánované výstavby v kontextu  bezprostředního sousedství chráněného území Krajinné památkové
   zóny Slatiňansko-Slavicko.
 1. VN e-mail 1/10/2021[]

Odkaz: Ozvěny 2021-10

3 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 105. schůzi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.