Rada města Slatiňany projednala na 112. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 112. schůzi dne 29. 11. 2021:

  1. Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení. Z celkového počtu 48 nesplněných usnesení jich je 16 z roku 2021. Usnesení týkající se věcných břemen, kde se ve většině případů čeká na dokončení stavby, nebo dodání dokumentů protistranou. Dále pak 32 starších, které jsou vázány na třetí strany.
  2. Byl projednán rozpočet města Slatiňany na rok 2022 a rozpočtový výhled do roku 2024, spolu s rozpočty a výhledy příspěvkových organizací města.
  3. Rada jednala o možnosti předčasného splacení úvěru u České spořitelny, a.s. Úvěr spojený s vybudováním kanalizace v Trpišově.
  4. V různém Rada:
    1. schválila změnu předsedy inventarizační komise v DPS a MŠ, z důvodu nemoci.
    2. schválila čerpání investičního fondu ZŠ ve výši 50 250 Kč na pokrytí nákladů spojených s administrací závěrečného vyhodnocení akce „Realizace úspor energie ZŠ“.

Odkaz: Ozvěny 2022-1

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.