Rada města Slatiňany projednala na 113. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 113. schůzi dne 6. 12. 2021:

 1. V loňském roce byl Hospodářsko správní odbor rozdělen na  Odbor správní
  a Odbor finanční. Rada upravila vnitřní směrnice „Pokladna Městského úřadu Slatiňany“, „Vyřazování přebytečného a neupotřebitelného majetku“, „O tvorbě rozpočtu města“ a „Oběh účetních dokladů a  vedení účetnictví“ tak, aby odpovídaly změně odborů.
 2. Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na byt na Starém náměstí s půlročním prodloužením doby nájmu.
 3. V prosinci tohoto roku proběhla kontrola přijatých a vyúčtovávaných dotací v roce 2021. Rada města vzala na vědomí kontrolu dotací poskytnutých městu. Celková výše obdržených dotací v roce 2021 byla 29 506 090 Kč.
 4. Schválení změny rozpočtu v – neinvestiční dotaci z  Pardubického kraje na podporu sociálních služeb pro DPS a pro informační centrum.
 5. Rada města rozhodla nevyužít nabídku od společnosti FRITEX s.r.o., na likvidaci použitých tuků a olejů. Na sběr tohoto odpadu má město uzavřenou smlouvu o  spolupráci pro likvidaci odpadů se společností EKO-PF spol. s.r.o. Spolupráce je od roku 2013 bezproblémová a bezplatná.
 6. Rada města schválila čerpání rezervního fondu ZŠ do výše 329 848 Kč na případnou úhradu zvýšených provozních nákladů na plyn a elektrickou energii.
 7. Rada města Slatiňany schválila uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o přechodném ustájení toulavých psů a  hospodářských zvířat. Z důvodu zvyšujících se nákladů došlo ke zvýšení ceny za jeden krmný den za  psa na  114,- Kč. Tato cena bude účtována od 1. 1. 2022.
 8. Z  důvodů kontroly ex ante u  zakázky „Pořízení zvukově-hlasovacího záznamového zařízení II“, došlo k  úpravě vypsání veřejného výběrového řízení tak, aby byla v souladu s připomínkami z kontroly.
 9. Rada města doporučila schválit program pro 18. zasedání Zastupitelstva
  města naplánovaného na 15. 12. 2021.
 10. V různém Rada:
  1. Vzala na  vědomí informaci o  změně složení inventarizační komise z důvodu onemocnění jednoho člena.
  2. Za přítomnosti vedoucího údržby projednala připomínky a náměty  činnostem údržby za  účelem zlepšení práce údržby v následujícím roce.
  3. Souhlasila s pozastavením přistavování kontejneru za Sokolovnou v době zimních měsíců.

Odkaz: Ozvěny 2022-2

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 113. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.