Rada města Slatiňany projednala na 114. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 114. schůzi dne 8. 12. 2021:

  1. Rada projednala zprávu hodnotící komise na  podlimitní veřejnou zakázku „Sdružené služby dodávky elektrické energie“. Ve lhůtě pro podání nabídek
    nebyla předložena žádná nabídka. Dále rada projednala nabídku dosavadního dodavatele elektrické energie Innogy Energie, s.r.o. a  schválila předloženou indikativní nabídku jednotlivých cen silové energie na roky 2022 a 2023. Rada rozhodla o  dalším jednání o  uzavření smlouvy s  dosavadním dodavatelem na roky 2022 a 2023, a to formou jednacího řízení bez uveřejnění.
  2. V různém Rada:
    1. byla seznámena s finančním darem MŠ ve výši 27 000 Kč.

Odkaz: Ozvěny 2022-2

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.