Rada města Slatiňany projednala na 116. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 116. schůzi dne 20. 12. 2021:

 1. Rada města schválila změny platů ředitelů příspěvkových organizací Města
  Slatiňany v  oblasti školství z  důvodu úpravy platových tarifů na základě novelizace právního předpisu.
 2. Bylo schváleno uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v  č.p. 11
  ve Škrovádu (hasičárna) se Sborem dobrovolných hasičů Škrovád a dále s Českým rybářským svazem, MO Slatiňany.
 3. Schválení změny rozpočtu – dotace na  odbornou učebnu pro přírodní vědy pro ZŠ, neinvestiční příspěvek od Nadace Partnerství na výsadbu třešní v Třešňovce, neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra pro JPO.
 4. V různém Rada:
  1. Schválila uzavření „Smlouvy o poskytování stravování formou rozvozu obědů“ se ŠJ.
  2. Řešila možnosti zabezpečení některých činností údržby prostřednictvím externích služeb.
  3. Byla seznámena s  jednáním starosty s firmou Stavební huť o možném pronájmu areálu firmy za účelem nového zázemí pro údržbu města.

Odkaz: Ozvěny 2022-2

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.