Rada města Slatiňany projednala na 115. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 115. schůzi dne 15. 12. 2021:

 1. Rada města schválila uzavření dodatku č. 2 k smlouvě na zajištění svozu směsného komunálního odpadu. Počínaje rokem 2021 je sazba poplatku v  souvislosti s  nově schváleným zákonem č. 541/2020 Sb., za  ukládání odpadu na skládku u vybraných druhů odpadu pravidelně navyšována. Schválený dodatek řeší navýšení pro rok 2022. Změny jsou promítnuty do rozpočtu na rok 2022.
 2. Rada města byla seznámena s návrhem Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství mezi městem Slatiňany, společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. V souvislosti se schváleným zákonem o  odpadech bude od roku 2030 platit zákaz skládkování využitelného odpadu. Memorandum deklaruje společný zájem na  přípravě a vytvoření vhodného zařízení na energetické využívání komunálních odpadů na území Pardubického kraje v lokalitě Opatovické elektrárny.
 3. Došlo k  uzavření „Smlouvy o  nájmu movitých věcí mimo NPÚ (kulturní mobiliář) za účelem pronajmutí exponátů vystavovaných v muzeu Švýcárna. Roční nájemné činí 6 032 Kč vč. DPH.
 4. Rada města doporučila schválit program pro 19. zasedání Zastupitelstva
  města naplánovaného na 12. 2. 2022.
 5. V různém Rada:
  1. Schválila uzavření smlouvy o  sdružených službách dodávky elektřiny se společností Innogy Energie s.r.o.
  2. Souhlasila s  produkcí pásma vánočních skladeb a písní připravených žáky a  pedagogy ZUŠ v  městském rozhlasu

Odkaz: Ozvěny 2022-2

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.