Rada města Slatiňany projednala na 117. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 117. schůzi dne 10. 1. 2022

 1. Rada schválila nastavení limitu na dotace z rozpočtu města (500 000 Kč) pro organizace a spolky – z čehož 445 000Kč půjde na činnosti pořizované příjemcem dotace, 15 000Kč na poháry a čestné ceny se znakem města a 40 000 Kč je rezerva pro případné dodatečné žádosti.
 2. Nařízení vlády ze dne 10. listopadu 2021, podle kterého Rada města schválila 20. prosince 2021 platy ředitelům  příspěvkových organizací města bylo nařízením vlády dne 29. prosince 2021 zrušeno.
  1. Rada města tak opakovaně  upravovala platy ředitelů příspěvkových organizací města v oblasti školství.
 3. Bylo schváleno vypsání zakázky malého  rozsahu 3. kategorie s názvem: „Pojištění město Slatiňany“. Soutěž zahrnuje  kompletní pojištění města (od automobilů, přes odpovědnost zaměstnanců,  po majetek). Současné pojištění bylo  dodatky upravováno (např. při dokončení nástavby ZŠ, nebo nákupu nového  automobilu). Nyní bude soutěženo jako  celek s cílem ušetřit finanční náklady.
 4. Byla vydána vnitřní směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu MěÚ.  Sociální fond je určen k zabezpečení  sociálních, kulturních a dalších potřeb  zaměstnanců, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřený pracovní poměr,  nebo zvolených zastupitelů města  do uvolněné funkce (starosta).
 5. Došlo k odložení memoranda o partnerství a spolupráci při řešení odpadového hospodářství se společností  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  a společností Elektrárny Opatovice,  a.s.. Memorandum má deklarovat  společný zájem na nakládání s odpady  na území města a podporu a společný  zájem na přípravě a vytvoření vhodného zařízení na energetické využívání  komunálních odpadů na území Pardubického kraje, a to v lokalitě Opatovické  elektrárny. Rada memorandum odložila na další jednání. Byť se jedná o nezávazný dokument, tak by bylo vhodné,  aby v něm byla deklarována ze strany  AVE CZ případná kapacita pro naše  město – memorandum tak bylo svým  zněním jednostranné.
 6. Krajský úřad Pardubického kraje požádal o vyjádření naše město, aby posoudilo dokumentaci o vlivu záměru  výstavby Separačního dvora Chrudim.  Rada ve svém vyjádření doporučuje,  aby záměr byl proveden ve variantě  s kompostárnou.
 7. Rada města vzala na vědomí zpracovanou projektovou dokumentaci pro  stavební povolení na akci: „Výměna  bazénové technologie, stavební úpravy  bazénů a části areálu plovárny ve Slatiňanech“. S touto projektovou dokumentací se mohla veřejnost seznámit  dne 2. 2. 2022.
 8. Rada města se seznámila s plánem investic předložené místostarostou – Obsahuje akce nad 4 mil Kč bez DPH s plánovanou realizací v průběhu několika  let.
 9. V různém Rada:
  1. byla informováno ohledně proběhlé inspekce v ZUŠ. Inspekce proběhla pouze  s výtkou, že ZUŠ má o 21 žáků více, než  je povolená kapacita.
  2. schválila převedení 480 ks knížek „Nasavrcké panství a Slatiňanští Auerspergové“ do fondu starosty. Fond se využívá na dary významným návštěvníkům  města.
  3. zamítla žádost o zřízení parkovacího  místa na pozemku p.č. 10/8 v k.ú. Slatiňany. (východní část Medunovy ulice)
  4. vzala na vědomí návrh na vyvolání jednání se Spartakem za účelem převodu  sportovišť do vlastnictví města 

 

Odkaz: Ozvěny 2022-2

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.