Rada města Slatiňany projednala na 119. schůzi

Rada města Slatiňany projednala na 119. schůzi dne 7. 2. 2022

  1. Byla schválena výzva na  zadání veřejné zakázky malého rozsahu s  názvem „Pořízení nových webových stránek“ (součást projektu „Otevřené a přitažlivé město“ spolufi nancované z  prostředků EU). Výsledkem budou nové webové stránky v  grafické podobě nového vizuálního stylu. Kromě nové grafiky, struktury a současného obsahu budou stránky navíc mít zvukové záznamy jednání Zastupitelstva, rozklikávací rozpočet, přehled kulturních akcí a rozsáhlejší integraci se současnými systémy města. Hodnotící komise – Ing. Vít Steklý, Ing. Jiří Pešek, Ondřej Samek.
  2. Schválení změny rozpočtu (dorovnáno financováním výdajů 1  506 000 Kč) – dorozpočtování dofinancování pořízení malého vozidla pro JPO.
  3. V různém Rada:
    1. vzala na vědomí „Stanovisko statutárního zástupce k  veřejnoprávní kontrole projektu dostavby ZŠ“. Jedná se o  vyčíslení nezpůsobilých výdajů za  stavební práce. Jedná se celkem o 2 605 628 Kč neuznaných výdajů, o které se sníží plnění dotace. Vznikly zejména změnami projektu, které byly provedeny po schválení dotace. O tuto částku se tedy zvýší výdaje města na přístavbu1, i tak bude dotace kolem 18 milionů, což je většina nákladů na – celkem zdařilou – stavbu.

 

  1. VS 28/3/2022 osobně[]

Odkaz: Ozvěny 2022-3

Jeden komentář u “Rada města Slatiňany projednala na 119. schůzi”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.